Sokołowska, J. (2017) „System pedagogiczny Makarenki w kontekście założeń współczesnej pedagogiki ulicy”, Problemy Wczesnej Edukacji, 39(4), s. 62–68. doi: 10.26881/pwe.2017.39.05.