Szatan, E. (2022) „Obrazy dziecięcej zabawy (z) muzyką w wypowiedziach pokolenia pięćdziesięciolatków – kontekst kulturowy i pedagogiczny muzycznej zabawy”, Problemy Wczesnej Edukacji, 55(2), s. 47–65. doi: 10.26881/pwe.2022.55.04.