Simaeva, I. (2016) „Migrant children: current research highlights in Russia”, Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), s. 7–13. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/772 (Udostępniono: 28 marzec 2023).