Siegień, W. (2016) „Figury dzieciństwa w militarystycznym dyskursie w Związku Radzieckim i we współczesnej Rosji”, Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), s. 51–63. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/777 (Udostępniono: 29 maj 2023).