Pietkiewicz-Pareek, B. (2016) „Strategie pomocy dzieciom ulicy w Jaipurze. Studium przypadku organizacji I-India”, Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), s. 76–84. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/779 (Udostępniono: 23 kwiecień 2024).