Zbróg, Z. (2016) „Obniżenie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego – reprezentacje społeczne problemu w debacie publicznej”, Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), s. 85–93. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/780 (Udostępniono: 2 kwiecień 2023).