Jarosz, E. i Kurkowski, C. (2016) „Kary cielesne – kontestacja a rzeczywistość”, Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), s. 94–105. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/781 (Udostępniono: 15 kwiecień 2024).