Symonowicz-Jabłońska, I. i Wieczór, E. (2016) „Budowanie kapitału społecznego w świetle analizy podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego”, Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), s. 106–117. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/782 (Udostępniono: 28 marzec 2023).