Yeromina, L. (2016) „Migration of pupils of boarding establishments from occupation areas: state, problems, perspectives”, Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), s. 155–160. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/787 (Udostępniono: 28 marzec 2023).