Krasoń, K. (2015) „Cielesność dywergencyjna – komponent integralnej edukacji wychylonej w przyszłość”, Problemy Wczesnej Edukacji, 31(4), s. 7–22. doi: 10.5604/01.3001.0008.5644.