Szpytma, C. (2015) „Szkoły typu Open-Air: eksperymenty architektoniczno-pedagogiczne szkolnictwa w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku”, Problemy Wczesnej Edukacji, 31(4), s. 23–41. doi: 10.5604/01.3001.0008.5645.