Bonar, J. i Maj, A. (2015) „Przedszkola Reggio Emilia we Włoszech miejscem rozkwitu dziecięcego potencjału”, Problemy Wczesnej Edukacji, 31(4), s. 42–57. doi: 10.5604/01.3001.0008.5646.