Farnicka, M. i Liberska, H. (2015) „Uwarunkowania poczucia dobrostanu psychicznego u dzieci w środowisku szkolnym”, Problemy Wczesnej Edukacji, 31(4), s. 77–91. doi: 10.5604/01.3001.0008.5648.