Olczak, A. (2015) „Uczenie się demokracji od dzieciństwa – kaprys czy potrzeba współczesności?”, Problemy Wczesnej Edukacji, 31(4), s. 92–100. doi: 10.5604/01.3001.0008.5649.