Bilewicz-Kuźnia, B. i Centner-Guz, M. (2015) „Natura, architektura i zabawa jako źródła przeżyć estetycznych i odkryć geometrycznych dzieci – badania w działaniu”, Problemy Wczesnej Edukacji, 31(4), s. 101–121. doi: 10.5604/01.3001.0008.5650.