Janik, A. (2015) „Koncepcja pedagogiczna i program leśnych przedszkoli na przykładzie przedszkola w Lipsku na terenie Niemiec”, Problemy Wczesnej Edukacji, 31(4), s. 132–142. doi: 10.5604/01.3001.0008.5652.