Nothstine, B. (2015) „Bringing culture into the school Summary”, Problemy Wczesnej Edukacji, 31(4), s. 143–150. doi: 10.5604/01.3001.0008.5653.