Piwowarska, E. (2015) „Kształtowanie przez dzieci form przestrzennych – doniesienie z badań”, Problemy Wczesnej Edukacji, 31(4), s. 160–168. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/817 (Udostępniono: 9 grudzień 2023).