Klus-Stańska, D. (2015) „Wyjść poza reżim imperatywu rozwojowego. Między inspiracjami Rousseau a wpływem myśli Foucaulta na współczesne studia nad dzieciństwem”, Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), s. 7-22. doi: 10.5604/01.3001.0008.9211.