Gray, P. (2015) „Rousseau’s errors: they persist today in educational theory”, Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), s. 23–28. doi: 10.5604/01.3001.0008.9212.