Chutorański, M. (2015) „Emilu rozwijaj się, albo… Poza edukacyjną dyscyplinę”, Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), s. 29–38. doi: 10.5604/01.3001.0008.9213.