Stępkowski, D. i Benner, D. (2015) „Pojęcie ukształcalności i jego miejsce w teorii wychowania Jeana Jacquesa Rousseau”, Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), s. 39–51. doi: 10.5604/01.3001.0008.9214.