Różycka-Jaroś, S. (2015) „Historyczno-prawna analiza sytuacji dzieci w epoce Rousseau”, Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), s. 52–62. doi: 10.5604/01.3001.0008.9215.