Kowalik-Olubińska, M. (2015) „Jeśli nie naiwność, to co? Próba rekonstrukcji idei dziecka u J.J. Rousseau”, Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), s. 63–74. doi: 10.5604/01.3001.0008.9216.