Dagiel, M. (2015) „Zwodnicza szczerość(?) Jana Jakuba Rousseau czyli narracja jako kreacja i doświadczanie świata”, Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), s. 75–86. doi: 10.5604/01.3001.0008.9217.