Szatan, E. (2015) „Myśli Jana Jakuba Rousseau o wychowaniu i muzyce – ich reminiscencje w rytmice Emila Jaques-Dalcroze’a”, Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), s. 87–103. doi: 10.5604/01.3001.0008.9218.