Zielka, S. (2015) „Rousseau i nowożytne spotkanie z Innym”, Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), s. 104–112. doi: 10.5604/01.3001.0008.9219.