Siegień, W. (2015) „Pisarstwo i masochizm Jana Jakuba Rousseau”, Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), s. 113–120. doi: 10.5604/01.3001.0008.9220.