Kalinowska, A. i Stański, A. (2015) „Po co matematykom Jan Jakub Rousseau?”, Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), s. 121–125. doi: 10.5604/01.3001.0008.9221.