Dziekońska, J. i Karoń, J. (2015) „W poszukiwaniu wspólnego języka. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Pomyśleć szkołę inaczej/ (Re)thinking school Uniwersytet Gdański, 25–26 września 2015 r.”, Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), s. 129-137. doi: 10.5604/01.3001.0008.9222.