Dziekońska, J. i Karoń, J. (2015) „ 25–26 września 2015 r”., Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), s. 129–137. doi: 10.5604/01.3001.0008.9222.