Zawichrowska, M. (2015) „Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Semiotycznej: ZNAK – MYŚL – SŁOWO – DZIEŁO (ze specjalnym udziałem Umberto Eco) Uniwersytet Łódzki, 24–27 września 2015 r.”, Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), s. 138-142. doi: 10.5604/01.3001.0008.9223.