Zawichrowska, M. (2015) „ 24–27 września 2015 r”., Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), s. 138–142. doi: 10.5604/01.3001.0008.9223.