Żołądź-Strzelczyk, D. (2015) „Kilka uwag o znajomości dzieła Jana Jakuba Rousseau «Emil, czyli o wychowaniu» w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku”, Problemy Wczesnej Edukacji, 29(2), s. 7–14. doi: 10.5604/01.3001.0008.5656.