Jakubiak, K. (2015) „Od idei poznania dziecka do pedologii jako nauki o dziecku”, Problemy Wczesnej Edukacji, 29(2), s. 15–22. doi: 10.5604/01.3001.0008.5657.