Kozak, M. (2015) „Obrona nowożytnej koncepcji praw dziecka. Kilka refleksji w kontekście myśli pedagogicznej Jana Jakuba Rousseau”, Problemy Wczesnej Edukacji, 29(2), s. 23–32. doi: 10.5604/01.3001.0008.5658.