Ostrowicka, H. (2015) „Wyznania, Rousseau i dyskurs edukacyjny – zarys badań w perspektywie (post)foucaultowskiej”, Problemy Wczesnej Edukacji, 29(2), s. 33–43. doi: 10.5604/01.3001.0008.5659.