Kopciewicz, L. (2015) „Jan Jakub Rousseau w naturze/ogrodzie? Dyskursy natury we współczesnych odczytaniach feministycznych i posthumanistycznych”, Problemy Wczesnej Edukacji, 29(2), s. 53–66. doi: 10.5604/01.3001.0008.5661.