Wasilewska, A. (2015) „Językowy obraz świata w tekstach Jana Jakuba Rousseau. «Wyznania» jako narracyjne konstruowanie tożsamości”, Problemy Wczesnej Edukacji, 29(2), s. 67–80. doi: 10.5604/01.3001.0008.5662.