Szczepska-Pustkowska, M. (2015) „Dziecięce filozofowanie na tle romantycznej wizji szlachetnego dzikusa J.J. Rousseau”, Problemy Wczesnej Edukacji, 29(2), s. 81–96. doi: 10.5604/01.3001.0008.5663.