Kruk, J. (2015) „Metodyka jako praktyka kulturowa (archetypowa). Ku źródłom zmiany w dydaktyce”, Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), s. 9–20. doi: 10.5604/01.3001.0008.5666.