Męczkowska-Christiansen, A. (2015) „Socjalizacja poznawcza jako (d)efekt kształcenia szkolnego (na tle rozważań nad kulturowym kontekstem konstruowania struktur poznawczych człowieka)”, Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), s. 21–32. doi: 10.5604/01.3001.0008.5667.