Jendza, J., Zalewska, E. i Zamojski, P. (2015) „Techniczny, epistemologiczny i kulturowy wymiar metod kształcenia. Casus metody Montessori”, Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), s. 46–55. doi: 10.5604/01.3001.0008.5669.