Nowak, J. (2015) „Kompetencje pedagogiczne studentów edukacji wczesnoszkolnej jednym z warunków zmiany rozwojowej uczniów”, Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), s. 81–91. doi: 10.5604/01.3001.0008.5672.