Zdanowicz-Kucharczyk, K. (2015) „Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w tradycyjnym przedszkolu. Refl eksja nad badaniami w działaniu z pozycji zewnętrznego obserwatora”, Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), s. 92–103. doi: 10.5604/01.3001.0008.5673.