Dolata, R. (2015) „Na marginesie artykułu Hipoteza – krzywa wiedzy dziecka”, Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), s. 157–160. doi: 10.5604/01.3001.0008.5679.