Symonowicz-Jabłońska, I. (2015) „W poszukiwaniu «straconych» autorytetów: Recenzja książki Inspiracje pedagogiką freinetowską. Tom I: Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz, red. A. Semenowicz, H. Stolarczyk, A. Szwech”, Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), s. 163–166. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/854 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).