Żyta, A. i Ćwirynkało, K. (2014) „Relacje rówieśnicze uczniów z niepełnosprawnością w nauczaniu inkluzyjnym – wybrane problemy”, Problemy Wczesnej Edukacji, 27(4), s. 88–98. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/863 (Udostępniono: 29 maj 2023).