Prymak, T. (2014) „O patologii i zagrożeniach cyfrowego pokolenia. Recenzja książki Stanisława Kozaka, Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i szkołach. Warszawa 2014, Wydawnictwo Difin SA: Recenzja książki S. Kozaka, Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i szkołach”, Problemy Wczesnej Edukacji, 27(4), s. 143–148. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/867 (Udostępniono: 12 kwiecień 2024).