Maj, A. (2014) „Metoda projektów jako strategia wcielania w praktykę idei wyłaniającego się programu”, Problemy Wczesnej Edukacji, 25(2), s. 86–98. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/885 (Udostępniono: 26 maj 2024).